2012/01/18

EMAKUMEOK OHOLTZARA, ESKUBIDE GUZTIEN JABE!!

---Donostiako danborrada egunean emakumeok gizonek dituzten aukera berak izan ditzagun, eskuraezinak ziruditen lorpenak erdietsi ditugu. Hala ere, onartu beharra dago, oraindik ere badirela diskriminatzen gaituzten mekanismo sozial zein kulturalak. Zehazki, Donostiako danborradan oso esanguratsuak diren bi ekitaldiri buruz ari gara, alegia, Konstituzio plazan ospatzen diren banderaren igoerari eta jaitsierari buruz. Eta esanguratsuak diogu, izan ere, udal taldeak bi ekitaldi horien bidez hasiera eta amaiera ematen dizkiolako jaiari.

Ekitaldi horiek bazkide gisa gizonak bakarrik onartzen dituzten bi elkarteren esku daude.

Ez dugu ahaztu behar, bizi dugun sistema honek, argi eta garbi, eta batzuetan modu burutsuan, eskura dituen mekanismo instituzional eta ideologiko guztietara jotzen duela gizonen nagusitasuna erreproduzitzeko. Horren adibide da duela urte gutxi elkarte horiek egindakoa. Hau da, “Berdintasun Legeak agindutakoa betetzeko”, emakume gutxi batzuk euren danborradetara gonbidatzea; hala ez egitekotan, arriskuan jartzen baitzuten bi ekitaldiotarako euren partaidetza eta lehentasuna.

Aurtengo danborradan emakumeen urketari nagusiaren irudia sartuko dutela jakinarazi dute, Danbor Nagusiarekin eta upelen kaporalarekin batera buruzagitza partekatuz.

Baina elkarteko kideak dira (gizonak) erabakitzen dutenak zenbat eta zein izango diren danborradako partaideak, eta zein modutan hartuko duten parte (hala, zenbat emakume, zeintzuk eta zein postutan). Emakumeek ez dituzte gizonen aukera eta eskubide berak. Ezin dute, besteak beste, Danbor Nagusi izatea aukeratu, eta ez dute ezta ere, postu horretarako hautatuak izateko aukerarik.

Planteamendu parekide batetik, bi ekitaldiotan emakumeek gizonek dituzten aukera eta eskubide berberak izan ditzatela aldarrikatzen dugu, eta zehazkiago, emakumeak Danbor Nagusia aukeratzeko eta Danbor Nagusi bezala aukeratuak izateko baldintza berdinak izan ditzatela, gainerako garrantzizko postuetan bezala.

Udal taldeari gogorarazten diogu ez dela aski legeak izatearekin, eguneroko praktikan bete arazi eta gainbegiratu behar direla. Badakigu aurten ez dela behar adina denbora eskakizun hau betetzeko, baina udal berriak beharrezko diren mekanismo guztiak jarri behar ditu martxan Donostiako jaietan gizon-emakumeen arteko berdintasun erreala bermatzeko. Hemendik, gure eskua luzatzen dugu helburu hori lortzeko lanean jarduteko.

Honekin batera, udal berriari hiriko mugimendu feministaren aspaldiko eskakizun bat aurrera eraman dezan eskatu nahi diogu: emakume urketariaren figura batu diezaiola Sarriegi Plazako danbor jolearen irudiari. Emakumeon presentzia ikusaraz dezala. Izendatzen ez denak, ez du izanik. Edo gauza bera dena, ikusten ez dena, ez da existitzen.

GORA HERRI JAI PAREKIDEAK!! GORA BORROKA FEMINISTA!!


---

Se han alcanzado incuestionables logros en referencia a la participación de las mujeres con las mismas oportunidades que los hombres en la fiesta de San Sebastián. Pero aún así hay que reconocer que continúan existiendo mecanismos sociales y culturales que nos discriminan. En concreto nos referimos a dos actos muy significativos de la fiesta de San Sebastián que son la izada y arriada en la plaza de la Constitución. Y decimos significativos porque la corporación municipal, con ambos actos, da el inicio y pone el final a la fiesta.

Estos dos eventos están a cargo de dos sociedades cuyos socios exclusivamente son hombres.

No debemos de olvidar que vivimos en un sistema que recurre, claramente y a veces de manera sutil, a todos los mecanismos institucionales e ideológicos que encuentra a su alcance con el objetivo de reproducir la primacía de los hombres sobre las mujeres. Ejemplo de esto es lo que hicieron estas sociedades hace pocos años, invitando a unas pocas mujeres a sus tamborradas “en cumplimiento de la Ley de Igualdad” ya que de no hacerlo  peligraba la participación y la primacía de estas sociedades en estos dos actos.
Este año introducen la figura de aguadora mayor en la tamborra, compartiendo “mando” con el Tambor Mayor y el cabo de barriles.

Pero son los miembros de la sociedad (los hombres) quienes deciden cuántos, quiénes y de qué manera (cuántas mujeres, qué mujeres y en qué lugar) van a ser los componentes de la tamborrada. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades ni derechos que los hombres. No pueden elegir ni tienen opción a poder ser elegidas como tambor mayor, entre otras cosas.

Desde un planteamiento igualitario reivindicamos las mismas oportunidades y derechos que los hombres en estos dos actos y en concreto que las mujeres dispongan del derecho a elegir y ser elegidas para Tambor Mayor y puestos de relevancia en igualdad de condiciones.

A la corporación municipal le recordamos que no basta con tener leyes, que hay que controlarlas para que en la práctica se cumplan. Que aunque sabemos que este año no hay tiempo material para la materialización de esta petición, la nueva corporación municipal ponga en marcha desde ya todos los mecanismos necesarios que posibiliten la igualdad real de mujeres y hombres en la fiesta de San Sebastián. Desde aquí tendemos nuestra mano para trabajar en pro de su consecución.

Queremos así mismo solicitar a la nueva corporación una vieja petición del movimiento feminista de la ciudad -que se incluya una aguadora en la Plaza Sarriegi- junto a la figura del tamborrero. Que se visualice la presencia de las mujeres. Lo que no se nombra, no existe. O lo que es lo mismo lo que no se ve no existe.

GORA LAS FIESTAS PARITARIAS!! GORA BORROKA FEMINISTA!!


---

No hay comentarios: